2007-05-02

Vattenfall och övriga parter har nått förlikning i Stornorrforsmålet. En 50 år lång diskussion mellan parterna är därmed till ända.

Uppgörelsen innebär följande:
åtgärder i tunnelutloppet. Vattenfall satsar 25 miljoner på fiskvandringsförbättrande åtgärder. Ambitionen är att pengarna ska ligga som grund inför ansökan om fondmedel från EU.

Ytterligare fiskeutvecklande åtgärder till ett värde av 25 miljoner kronor längs Vindelälven och dess biflöden, samt Umeälven upp till sammanflödet med Vindelälven. Medlen ska användas till åtgärder som gynnar fisket i Vindelälven och användas efter 2013. även här ska fondmedel från EU tillföras.

Utveckling av redan beslutad smoltavledare i anslutning till den redan planerade fisktrappan i Norrfors. Parterna är överens om att vattenhushållningen i Stornorrfors inte behöver förändras. Smoltutsättningen ses över när resultatet av vidtagna åtgärder är kända.
– Den utredning som Sveriges Lantbruksuniversitet genomfört angående fiskvandring visar att åtgärder vid tunnelutloppet, i kombination med de åtgärder som Vattenfall redan planerat, beräknas ge betydande resultat för fisk – och smoltvandringen, säger Kjell Isaksson, chef för Vattenfall AB Vattenkraft.

– Vi är mycket nöjda med att nu har nått fram till en avsiktsförklaring. Nu kan vi se framåt och koncentrera oss på att genomföra de fiskevårdande åtgärderna kring kraftverket som vi anser behövs, säger Henrik Sandström, Vindelälvens Fiskeråd.

– Det här är ett beslut som vi väntat på i många år. Att fiskefrågan nu kommer att lösas är mycket viktigt för Vännäs och andra inlandskommuner, säger Matts Lundgren, kommunalråd i Vännäs kommun, och får medhåll av kommunalråden i Arvidsjaur respektive Sorsele, Bengt-Urban Fransson och Roland Wermelin.

Avsiktsförklaringen är undertecknad av samtliga parter: Vattenfall, Umeå kommun, Vindelälvens Fiskeråd, Staten (företrädd av Kammarkollegiet), länsstyrelsen i Västerbotten, Fiskeriverket, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, det enskilda fisket genom ombud samt kommunerna i Vännäs, Vindeln, Lycksele, Sorsele och Arjeplog.

För vidare information kontakta:
Peter Stedt, Vattenfall AB Vattenkraft,
0920-773 38,
070-597 73 38

________________________________________________________________________