Fiskeriverket har kommit med en rapport baserad på enkätstudier. Studierna gäller dels fritidsfiskare och dels företagsverksamhet inom fritidsfiske. Mycket intressant läsning. Rapporten känns hyfsat positiv ur fritidsfiskarens synvinkel och framförallt för företagen som bedriver fisketurism.

Dock blir jag lite fundersam över ett av förslagen som kommit fram som gäller att begränsa redskapsmängd vid fritidsfiske. Än en gång känns det som om man lägger krutet på fel ställe. Fångsterna från fritidsfisket motsvarar endast 5% av landets totala fångster. Vill man åstadkomma ett lägre fisketryck ger det inte mycket effekt att begränsa handredskapen. Det är yrkesfiskarnas metoder och kvoter som isåfall måste begränsas, anser jag. Fritidsfiskarna lägger trots all 1,7 miljarder på utrustning, båtar, resor mm och det blir många kronor per upptaget kilo fisk.

Sammafattning av rapporten

Hela rapporten

Förslag